ERGSAN KALİTESİ

KALİTEMİZ
KALİTE

ERGSAN modern çağın getirdiği makine, teçhizat ve tecrübeli iş gücünün ve bilgi birikiminin yanı sıra, müşterinin tescil ettiği kalitesiyle yetinmeyip firmayı rekabet ortamında ve dünya pazarlarında daha güçlü bir marka haline getirerek ve müşterinin ihtiyaçlarını daha fazla tatmin edici bir düzeyde karşılamak için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve tüm faaliyetlerini kurmuş olduğu sistem doğrultusunda yürütmektedir.

"YERİNDE KALİTE KAVRAMI"

TPS`in (TPS bir israfları elemine etme sistemidir). temel kavramlarından birisi, "YERİNDE KALİTE" dir.Bu kavramda, bir sonraki proses veya operatör, ilgili prosesin müşterisi anlamına gelmektedir. Bu şekilde, herkes müşterisine sıfır hatalı ara ürün göndermekten sorumlu olmaktadır.

Sonuçta da, her çalışan kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret etmektedir.Operatör, çıkan problemlerin bir sonraki prosese gitmesini önlemektedir.

Tüm çalışanlar gerektiği durumda hattı durdurma hakkına sahiptir. Bazı mekanik / otomasyon sistemler de hata ya da problem tespit ettiğinde kendi kendine üretimi durdurabilmektedir. Amaç, hatanın bir sonraki prosese geçmesini önlemektir.

STANDARTLAŞTIRMA

Her işlem tasarım aşamasında "YERİNDE KALİTE" yi sağlamak için planlanmakta ve denetlemelerle kontrol edilmektedir.

Bu şekilde en iyi yöntemin tespit edilmesinin ardından, ürün gruplarının üretimi için standart olarak uygulanmaktadır. Her aşamada standartlaştırmanın anlamı, her ürün için aynı kalite seviyesinin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra, standartlaştırma sayesinde ölçümlerle analiz yapılması da mümkün olmaktadır.

KAIZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)

Çalışma, ERGSAN` da monoton bir iş değil, dinamik bir kavramdır.

PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL (P-U-K-Ö) döngüsü sürekli olarak uygulanmaktadır. Operasyonlar süreçlere bağlı kalarak standartlara , iş talimatlarına göre yerine getirilirken, sürekli olarak "KAİZEN" noktaları aranmaktadır. Bu nedenle, sonraki proseslerden, ölçümlerden ve müşterilerden bilgi toplanmaktadır. Geliştirmenin başka bir amacını da potansiyel problemlerin şimdiden önlenmesi oluşturmaktadır.

Çalışma ortamının kalitesi ürün kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, TPS için çok önemli olan 5S uygulanmaktadır (5S: Seiri-sınıflandırma, Seiton-yerleştirme, Seiketsu-düzen, Seiso-temizlik, Shitsuke-disiplin)

Tüm çalışanlar iş ortamlarının düzeninden sorumludurlar. Alet ve ekipmanlar yanlış kullanıma elvermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Çalışma ortamındaki temizlik, çalışan motivasyonunu olduğu kadar, ürün kalitesini de etkileyen bir faktördür. Disiplin, standartlara bağlılığı sağlamaktadır. Düzgün iş yapmak ve kaizen için şart olan düzenlilik ise detaylara önem vermeyi gerektirmektedir.

TEDARİKÇİLERİN KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

ERGSAN, giren malzeme kalitesinin ürün kalitesini direkt olarak etkilediğinin bilincinde olup, tüm tedarikçilerini ERGSAN ailesinin bir üyesi olarak görmektedir. Bu nedenle, ERGSAN , tüm tedarikçilerinin sürekli geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. ERGSAN, kalite hedeflerinden taviz vermemektedir. Tedarikçi seçiminden önce, aday firmaların kalite, teknik kapasite, maliyet ve tedarik kapasiteleri değerlendirilmektedir. ERGSAN, tedarikçileri ile uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği yaparak, parça ve malzemelerde yüksek kalite seviyesinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Şirketimizin hedefi yurt içinde ve yurt dışında müşteri memnuniyetinde 1 numara olmaktır.

KALİBRASYON

İşletmede kullanılan tüm ölçü aletlerinin takip ve kalibrasyon faaliyetleri Kalite Laboratuarımızda yapılmaktadır. Dış deneyler için kalibrasyon laboratuarlarında akredite sertifikasına sahip olunması şartı aranmaktadır.

İÇ TESTLER
  • Ömür testleri
  • Boyutsal ölçümler
  • İşlevsellik kontrolleri / testleri
  • Geçer geçmez mastar kontrolleri
  • Çatlak kontrolü Tahribatsız Kaplama Kalınlığı Kontrolü
  • Korozyon Deneyi (Yapay Atmosferde Tuz Püskürtme Deneyi)
  • EN ISO 2409 Boyalar ve Vernikler - Çapraz Kesme Deneyi.
  • EN ISO 9227 Korozyon Deneyleri-Yapay Atmosferlerde Tuz Püskürtme Deneyleri.
  • EN 1670 Bina Donanımı – Korozyon Direnci – Gerekler ve Deney metodları.
  • Spektrometre ile Kimyasal Analizler
DIŞ TESTLER

Tahribatsız muayene (X-Ray)